Voor alle informatie met betrekking tot het boeken van een optreden

kunt U zich wenden tot;

Carla Oosterhoff:  info@smartje-online.nl of   tel. 075 6424921

Wij zijn aangesloten bij de Bond voor Smart & Levensliederen en

staan ingeschreven bij de KvK Amsterdam, 34186091