Bestuur;

Voorzitter

Ronald Vestering

tel. 06 21860182

Secretaris

Jan van Deijzen

tel. 06 46208575

Penningmeester

Henk Kroon

 

PR

 

 

 

 

Helen Beck

06-46320411

Secretaris optredens

Carla Oosterhoff

075 6424921

Dirigente;

 

 Gerda van Eerde

Accordeonistes  :

  

Leny van Vuure        Bertie Buis              Anja van de Reep

Muziekcommissie;

   

Gerda van Eerde        Lida van Lun        Cees Bootsman          

     

Petra Tirion               Dirk de Gier             Loek Maass

Teksten admin;

John Kan

Techn. commissie

      

 

Cor Hijne                Guus Rijkenberg       Frank Rijkenberg     Kees van der Raad

Rob Berkhout

Kledingcommissie;

         

 Agnes Vallinga       Monique van Zanten   Ingrid Leuven

Activiteiten commissie;

   

 

 

 

 

Karin de Kraker              Jan van Deijzen         Sonja Rothuizen

     

  Jan Wever                   Siem de Goede

Redaktie ’t Smartje;

 

Peter Vestering         Ria van Gelderen

Fotograaf:

 

Theo van Vlaanderen

Web-beheer;

 Technisch beheer: Edwin Koghee

Monique van Zanten